ÜYELİK FORMU

Cemiyetimize üye olmak için aşağıdaki üyelik formunu doldurup Genel Merkez’e yazılı çıktı olarak gönderilmesi rica olunur.

BASIN YAYIN VE GAZETECİLER DERNEĞİ

ÜYELİK MÜRAACAT FORMU

 

 Adı, Soyadı                               :………………………………………

Baba Adı                                      :………………………………………

Ana Adı                                       :………………………………………

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl) :………………………………..

TC Kimlik No                             :………………………………………

Kan Grubu                                  :………………………………………

Medeni Hali                               :………………………………………

Öğrenim Durumu                    :………………………………………

Mesleği                                        :………………………………..

Çalıştığı Kurum                        :………………………………..

Görevi / Unvanı                      :………………………………………

Ev Adresi                                   :………………………………………………………………………………………………..

                                                       …………………………………………………………………………………………………

İş Adresi                                    :………………………………………………………………………………………………..

                                                       …………………………………………………………………………………………………

Telefon No                                :Ev…………………………………..

                                                      :İş……………………………………

                                                      :Cep………………………………..

                                                     :Fax…………………………………

E-mail                                        :………………………………………

Derneğimiz için öneri ve dilekleriniz :……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

 

Basın Yayın ve Gazeteciler Derneği’ne üye olmak istiyorum. Dernek tüzüğünü inceledim ve benimsedim. Dernekler Kanunu’nda belirtilen koşullara sahip olduğumu, yukarıdaki kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda oluşabilecek değişiklikleri 1 ay içinde Derneğe yazılı olarak ileteceğimi, üyeliğim için ……… TL yıllık aidat ödeyeceğimi aksine hareket ettiğim taktirde Yönetim Kurulunca üyeliğime son verileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Üyeliğim için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

                                                                                                                                           ……/……/20…..

                                                                                                                                  Saygılarımla.

                                                                                                                                                (İmza)

*Bu Bölüm Derneğin İlgili Komisyonunca Doldurulacaktır.

Üye No:

Makbuz Seri No:

Makbuz Sıra No:

Ek – 2 adet fotoğraf

(Sarı basın kartınızın önlü arkalı fotokopisini ekleyiniz. Sarı basın kartınız yoksa nüfus kâğıdınızın önlü arkalı fotokopisini ekleyiniz)